Täytehiekka, täytesora

Täytesoraa käytetään erilaisiin maantäyttö ja teidenrakennustöihin.